Өндөр даралттай нарийн усны манан нь хөргөх, угаарлах, дулаалгын цацрагийн гурван нөлөөгөөр галыг хянах, галыг унтраах, галыг унтрааж чаддаг. Уламжлалт ус шүршигч, дунд ба нам даралттай усны манан, хий, аэрозол, хуурай нунтаг, хөөс болон бусад унтраах хэрэгслийг орлуулах хамгийн үр дүнтэй технологи юм.